25 jaar!

Op 10 november vierden we ons 25 jarig bestaan! Met een fantastisch feest hebben we met opdrachtgevers, (zakelijke) partners en vrienden gevierd dat Bakers Architecten 25 jaar bestaat. Onze dank gaat uit naar iedereen die in de afgelopen jaren met ons heeft samengewerkt en daarmee deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt. Deze festiviteit ging gepaard met de lancering van het boek 'Dwarsdoorsnede', een selectie van onze werken over de afgelopen jaren. Uiteraard zien we uit naar wat komen gaat en gaan vol goede moed de komende jaren tegemoet!

Ander nieuws