Fort Geldersoord

Een ijzersterk verhaal: 21e-eeuwse woningen op 18e-eeuwse fundamenten. In opdracht van BEMOG Porjectontwikkleing ontwierp Bakers Architecten 20 bijzondere woningen op het voormalige Fort Geldersoord in Westervoort. Dit fort werd in de 18e eeuw gebouwd, maar raakte later in onbruik en viel in de 19e eeuw onder de slopershamer. Op de bewaard gebleven fundamenten (een Rijksmonument) verrijzen nu weer woningen. Ons nieuwbouwplan, ontworpen samen met landschapsarchitect B+B, sluit naadloos aan op het eerder gerealiseerde park, De Schans. 

Ander nieuws