Visie, lef en durf

Een interview met Jan Bakers in het blad LEVEN:

Vanuit de Utrechtse binnenstad, waar hij zelf woont en werkt, volgt architect Jan Bakers de groei en ontwikkeling die de Domstad momenteel doormaakt met interesse en enthousiasme. Deels geeft hij met zijn bureau Bakers architecten ook zelf invulling aan die ontwikkeling, niet in de laatste plaats met Het Zwarte Huis als aansprekend ontwerp aan de Lange Nieuwstraat. In gesprek met een bevlogen architect.

Dat de populariteit van steden toeneemt is inmiddels bij iedereen wel bekend. Ook Utrecht groeit indrukwekkend snel en de focus daarbij ligt op inbreiding. Belangrijke nieuwe woningbouwlocaties die daaraan moeten bijdragen zijn het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone, maar bijvoorbeeld ook Rotsoord langs de Vaartsche Rijn, Zijdebalen als verlengstuk van de binnenstad, het Werkspoorkwartier op het voormalige bedrijventerrein Cartesiusweg en Wisselspoor, verderop aan de 2de Daalsedijk, zijn belangrijke nieuwe woongebieden binnen de stadsgrenzen.

Elders in de stad ligt de nadruk meer op het verder ontwikkelen van de openbare ruimte tot kwalitatieve gebruiks- en ontmoetingsplekken voor zowel bewoners als bezoekers van Utrecht. De historische binnenstad is en blijft daarbij natuurlijk het absolute visitekaartje van de Domstad met zijn prachtige monumenten, werven en grachten, culturele instellingen, winkelvoorzieningen en horeca. Inmiddels speelt, na jaren van cityvorming, ook daar wonen weer een steeds prominentere rol. Mooi voorbeeld daarvan is de recente transformatie van de Neudeflat tot luxe wooncomplex.

Mooie ontwikkelingen
Jan Bakers, eigenaar en oprichter van Bakers Architecten aan de Lange Nieuwstraat, is blij met de groei en ontwikkeling van ‘zijn’ stad. Vanuit zijn atelier in Het Zwarte Huis – naar eigen ontwerp in 2009 opgeleverd als kantoor-/ vergaderruimte en appartementengebouw en een prachtig
voorbeeld van moderne stadsontwikkeling met respect voor de omgeving - licht Bakers zijn enthousiasme toe. ‘Het vergt naast visie ook lef en durf om in Utrecht zo’n omvangrijke ingreep als de vernieuwing van het Stationsgebied te programmeren en om in te zetten op andere vormen van mobiliteit!’

‘De huidige ontwikkelingen brengen Utrecht een nieuwe kwaliteit van wonen, werken en leven’, stelt Bakers. ‘Grootschalig rondom het Centraal Station als belangrijk OVknooppunt en met respect voor schaal in de omliggende wijken en de binnenstad. Belangrijk daarbij is in mijn optiek
hoe de stad op maaiveldniveau ‘aanvoelt’ en beleefd wordt door zowel bewoners als bezoekers. Neem het herstel van de singelstructuur maar eens als voorbeeld, dat wordt een prachtige toevoeging aan de stad zowel buiten als binnen de singels. Een nieuwe beleving!’

Museumkwartier in de lift
Bakers: ‘Binnen de singels is ook het karakteristieke zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad, het Museumkwartier, een mooi voorbeeld van stedelijke ontwikkeling. Met Het Zwarte Huis heb ik zelf een aanzet willen geven voor verbetering van de buurt. Inmiddels wordt gewerkt aan de
transformatie van het naastgelegen betonnen Woudagebouw tot eigentijds appartementencomplex, passend binnen het historisch weefsel van de binnenstad en ook het voormalige pand van Victas aan de ABC-straat zal op termijn getransformeerd worden tot woongebouw.’

‘Met deze toevoegingen en transformaties wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de grote binnenstedelijke woningopgave, maar ook aan het aanzien van en de dynamiek in de buurt’, vervolgt Bakers. ‘Ik woon hier zelf om de hoek en ervaar die dynamiek dagelijks. De binnenstad kent een enorme diversiteit aan bewoners, jong en oud, werkenden en studenten en in redelijke harmonie met elkaar. En vanuit de binnenstad ben je in no time op het Centraal Station van waaruit de wereld aan je voeten ligt.’

‘ Inmiddels speelt wonen in de binnenstad weer een prominente rol’

Bakers architecten
Bakers, in 1958 geboren in Eindhoven en sinds 1977 woonachtig in Utrecht, studeerde in 1989 af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Van 1982 tot 1995 deed hij ervaring op bij diverse architectenbureaus, waaronder de Architectengroep Loerakker, Rijnboutt, Ruijssenaars,
Hendriks in Amsterdam. Sinds de oprichting van Bakers Architecten in 1995 is hij verantwoordelijk voor diverse projecten in utiliteitsbouw en woningbouw, beide in zowel renovatie/restauratie als nieuwbouw. Ook deed het bureau meerdere renovaties/herinrichtingen van (Rijks)monumenten
in en rond Utrecht.

Bakers: ‘De projecten die wij doen zijn veelal complexe binnenstedelijke opgaven met de nadruk op duurzaamheid in zowel ontwerp als materialen en installaties, detaillering en leefkwaliteit. Momenteel werken wij bijvoorbeeld mee aan de herontwikkeling van het voormalige V&D pand aan de
Rijnkade als ook aan de herinrichting van de Rijnkade zelf. Hoewel we met enthousiasme ook veel buiten Utrecht werken geven de projecten die wij hier mogen doen een andere voldoening, van meebouwen aan je eigen stad. En die Utrechtse visie, lef en durf past ons daarbij als gegoten!’ (Bron: LEVEN)

Ander nieuws