Winnaar selectie studentenhuisvesting!

Bakers Architecten wint selectie studentenhuisvesting!

Op uitnodiging van Woningstichting de Key heeft Bakers Architecten een ontwerpvoorstel gemaakt voor de invulling van een perceel aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De nieuwbouw biedt ruimte voor ca. 45 studentenwoningen. Het ontwerp is vanuit twee kanten benaderd. Enerzijds vanuit een historisch besef en anderzijds van uit het gebruik. We hebben ons verdiept in een studie gericht op het huisvesten van jongeren in zelfstandige kleine units. Wereldwijd tendeert het wonen in stedelijke gebieden, naar het maken van kleine units, duurzaam en flexibel gebouwd.

Vanuit de stedenbouw en historie hebben we gekeken naar een bouwvolume met een verticale geled¬ing en een passende aansluiting op het aangrenzende buurpand. Qua architectuur maken we een knipoog naar het verleden, in de oorspronkelijke gevelwand stond een bouwvolume met een kapconstructie, binnen dit volume is het gevraagde programma maakbaar.

In de komende maanden gaan we vol enthousiasme het structuurontwerp nader uitwerken!

Ander nieuws