Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Haarlem

Rechtbank Haarlem

De rechtbank te Haarlem bestaat uit een viertal gebouwen, waaronder de rijksmonumenten Johezhuis en Bisschoppelijk museum. Van het oorspronkelijke Rechtbankgebouw van Metzelaar uit 1890 staat sinds de laatste verbouwing alleen nog maar de gevel. Het totale complex beslaat ca. 11.000 m2 bvo, waarin de sectoren Familie en Jeugd, Kanton en Civiel zijn ondergebracht. Het huidige complex kenmerkt zich door de vele niveauverschillen, zoals die tijdens de verbouwingen in de loop der tijd ontstaan zijn. Hierbij is het ensemble van gebouwen volledig opgenomen in het stedelijk weefsel van de oude binnenstad van Haarlem.
In het ontwerp is er naar gestreefd het karakter van het bestaande complex te behouden, maar de overzichtelijkheid en structuur te verbeteren en te optimaliseren. Het gebruiken van de aanwezige potenties, zoals de fraaie binnenhoven, de monumentale panden en de karakteristieke voorgevel, hebben gediend als uitgangspunt voor dit ontwerp. Door een aantal ingrepen wordt de interne routing van het complex verbeterd en het Johezhuis en het Bisschoppelijk museum beter in het totaalplan geïntegreerd. Deze structuur maakt een flexibel en efficienter gebruik van het gebouw mogelijk, waardoor een duurzaam gebruik mogelijk blijft voor een steeds veranderende organisatie. Door de integratie van vernieuwde W+E installaties, worden de ruimtes beter bruikbaar en voldoen, binnen de beperkingen van een historisch gebouw, aan de eisen van een actuele werkomgeving.

Andere projecten

Bakers Architecten BV

Lange Nieuwstraat 109 | 3512 PG | Utrecht | NL

Telefoon: +31 30 2314919

E-mail: info@bakersarchitecten.nl

 

social-linkedin_icon-icons_GS     Instagram_icon-icons_GS