Sun Test Systems
Sun Test Systems
Sun Test Systems
Sun Test Systems
Sun Test Systems
Sun Test Systems
Sun Test Systems

Sun Test Systems

Masterplan

In 2022 hebben we een (herzien) Masterplan voor Sun Test Systems gerealiseerd. Dit Masterplan ziet toe op de gewenste ontwikkelingen gekoppeld aan de beoogde groeiende bedrijfsvoering. Hierbij is uitvoerig aandacht besteed aan de gewenste logistieke eindsituatie en hoe deze in een draaiende bedrijfsvoering gerealiseerd kan worden. Naast het uitbreiden van de gebouwen is het Masterplan ook gekoppeld aan de verduurzaming van de panden en de processen. Ze zal men (gefaseerd) gasloos gaan, worden er honderden PV-panelen gerealiseerd en zijn er onderzoeken lopende naar energiemanagement én energieopslag. Een meer jaren plan met een duidelijk doel voor ogen.

Uitbreiding 2

Momenteel wordt gewerkt aan een tweede uitbreiding, zodat het magazijn ook gekoppeld kan worden aan de productieruimte. Voor een volledige uitnutting van het perceel wordt deze gerealiseerd op de erfgrens.

Uitbreiding 1

Toen in 2018 het nieuwe pand volledig benut werd, is de eerste uitbreiding van de productiehal in gang gezet. Ruimtelijk een eenvoudige opgave door een kopie van de bestaande hal van ca. 1000m2 te plaatsen naast de huidige productielijn. Hierdoor sluit de hal naadloos aan op de bestaande productielijn en zijn blijven de lijnen kort richting de engineeringsafdeling. De nieuwe bedrijfshal gaf ook ruimte voor de realisatie van een tweetal nieuwe testcellen waarin producten uitvoering getest kunnen worden.

Kantoor met bedrijfshal

Achter het voormalige kantoor, ter plaatse van het parkeerterrein, is in 2015 de nieuwbouw voor Sun Test Systems gerealiseerd. Het kantoor verdeelt zich over twee verdiepingen waarbij contact met de productiehal centraal staat. In de grote open kantoor ruimte op de verdieping hebben de engineers alle vrijheid en continu contact met elkaar en de productiemedewerkers.
Door de toepassing van hoogwaardige isolatie en materialen, een energiezuinige installatie met een warmtepomp en een efficiënte verhouding tussen gevel- en vloeroppervlakte ontstaat een duurzaam gebouw. Dit resulteert in een zo laag mogelijk energieverbruik met een comfortabele werkomgeving. Van binnen krijgt het kantoor een technische uitstraling. Door het toepassen van glazen wanden wordt het onderlinge contact vergroot. Ondersteunende voorzieningen zijn gecentraliseerd en op de begane grond bevindt zich, in het hart van het gebouw, het werkcafé.

Andere projecten

Bakers Architecten BV

Lange Nieuwstraat 109 | 3512 PG | Utrecht | NL

Telefoon: +31 30 2314919

E-mail: info@bakersarchitecten.nl

 

social-linkedin_icon-icons_GS     Instagram_icon-icons_GS